Kỹ Thuật Nền Móng

Long Tây Bắc tập trung vào các mảng chính:
- Khảo sát địa chất, thí nghiệm nền móng
- Nghiên cứu và phát triển (R&D), tư vấn địa kỹ thuật
- Thiết kế, sản xuất và thi công xử lý nền đất yếu
- Thiết kế, sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực (PC/PHC) và thi công cọc
- Cung ứng nhân lực
- Cung cấp máy xây dựng
- Đầu tư hạ tầng
- Khai thác khoáng sản và cung cấp vật liệu xây dựng
- Thi công công trình ngầm
- Thi công đường và cảng
Với phương châm kinh doanh “Cung cấp giải pháp toàn diện cho nền móng công trình”, Long Tây Bắc cam kết mang lại giải pháp, sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn tối đa các yêu cầu của khách hàng và chủ đầu tư bắt đầu từ khâu đầu tiên là tư vấn địa kỹ thuật; khảo sát địa chất; thí nghiệm nền móng, thiết kế; cung cấp và thi công đến khâu cuối cùng là quan trắc.