Giao thông – Cầu đường

Là công ty chuyên về thi công hoàn trả mặt đường, sửa chữa làm mới các công trình đường xá trên địa bàn Thành phố HCM và các vùng lân cận. Có đội ngũ công nhân lành nghề trong lĩnh vực Cầu đường, có mối quan hệ tốt với các Chủ đầu tư, Ban QLDA nên thuận tiện trong công tác bàn giao, đưa vào sử dụng \...