Dự Án Bosch Việt Nam

Bosch Việt Nam đã thành lập công ty con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vào năm 2008. Năm 2011, nhà máy công nghệ cao chính thức được khánh thành tại Khu công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại, Bosch đã lên kế hoạch nâng tổng vốn đầu tư của nhà máy từ 100 triệu euro hiện nay lên 230 triệu euro vào năm 2015.