Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Long Tây Bắc

55b7 Cay Keo Str., Tam Phu Ward.
Thu Duc Dist, TP. Ho Chi Minh.
Phone: + 84 8.6682 3370
FAX: +84 8.3729 6878
Tax code: 0311 904 287
Hotline: 0918 690 804
Website: longtaybac.com
E-mail: info@longtaybac.com
            phivu@longtaybac.com
Support: support@longtaybac.com
Sales: sales@longtaybac.com.

Gửi yêu cầu