Huhtamaki

Huhtamaki là một tập đoàn nổi tiếng trên thế giới về sản xuất bao bì mềm cho các mặt hàng tiêu dùng, có trụ sở và nhà máy hoạt động tại 36 quốc gia trên thế giới.

Công ty Huhtamaki (Việt Nam) là Công ty Châu Âu 100% vốn nước ngoài.

Xem thêm thông tin tại đây

Comments are closed.