Recent Posts by admin

Tái cơ cấu ngành Xây dựng nâng cao năng lực cạnh tranh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là tái cơ cấu ngành xây dựng nhằm...

Chi tiết

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.